top of page

Life Coach Holistic

Jag hjälper dig hitta din vision & att bidra till att den blir verklig

  • 1 timma
  • Swish
  • SPIRIT

Beskrivning av tjänsten

Som Life Coach Holistic kan jag hjälpa dig att både hitta din vision och att bidra till att den blir verklig. Inom dig bor en fantastisk styrka och den enda som vet hur din väg ska se ut är du själv. Jag hjälper dig att skapa det utrymme som behövs för att du ska få en ökad förståelse för dig själv, lyssna till vad du egentligen vill och vad som är värdefullt för dig. Jag använder mig av avslappning, intuition och visualiseringsövningar för att du ska få möjlighet att lyssna till dig själv. Med kraftfulla, öppna frågor och ett aktivt lyssnande får du mer medvetenhet och kommer närmre dig själv. På så vis kan jag stärka ditt självförtroende, självkänsla samt egenvärde om det behövs. Vi gör sen målbilder och handlingsplaner, samt uppföljningar för att komma närmre dina visioner.


Kontaktuppgifter

  • Bruksgatan 5b, 267 75 Ekeby, Sverige

    theteamofspirit@gmail.com

bottom of page