top of page

Oxytocinmys

 Bli ompysslad. 

Oxytocin frigörs av beröring. Att bli ompysslad, att få en härlig massage eller helande Reiki.

bottom of page